Articles

List of Donors

 Singapore Chinese Opera Research & Development Fund (CORD)

List of Donors

Name Of Donator Amount
   
KMP Properties Pte Ltd $200,000.00
Overseas Movie Pte Ltd $100,000.00
Ngee Ann Development Pte Ltd $20,000.00
Poh Sin Choon $10,000.00
Ng Kim Choon $10,000.00
Ong Chin Sum $10,000.00
Thousand Taste(Central) Pte Ltd $10,000.00
Lee Foundation $5,000.00
Chan Chor Sun $5,000.00
Cosmoland Pte Ltd $5,000.00
Ho Bee Foundation $3,000.00
Ang Seo Ming $3,000.00
Lim Keen Ban $3,000.00
Golden Travel Services Pte Ltd $3,000.00
Tan Miau Kwang $2,000.00
 Ko Tjie Ming $2,000.00
Ong Hock Soon $2,000.00
 Sie Lie Kim $2,000.00
Teo Siong Kok $2,000.00
Jauw Tong Hau $1,200.00
Tan Yoke Han $1,100.00
Singapore Hokkien Huay Kuan $1,000.00
Tan Kok Peng $1,000.00
Tan Ooh Chye $1,000.00
Ang Mong Seng $1,000.00
Kang Gim Seng $1,000.00
Lim Huan Chiang $1,000.00
Lim Hui Choon $1,000.00
Lim Choo Tee $1,000.00
People's Audio Pte Ltd $1,000.00
Katong Flower Shop( Pte) Ltd $1,000.00
TYE Soon Ltd $1,000.00
Wang Xiu Qin $1,000.00
Zhang Mei Lan $1,000.00
Choo Thiam Siew $1,000.00
Ngian Tian Huat $500.00
Yu Chu Siong $500.00
Chia Ah Cher $500.00
Wang De Qing $500.00
Huang Cheng Gui $500.00
Car N You Pte Ltd $400.00
Lee Chek Khoon $400.00
Ee Poh Thye $400.00
Wang Hong Ren $300.00
Lin Si He $300.00
Lin Qing $300.00
Xue Xie Xing $300.00
Supreme Q.X Beauty SPA Pte. Ltd. $300.00